Nano Nagle Centrum

Detský kútik

Maľovánka (klikni na obrázok)


Modlitba k Nano Nagle

Bože Otče, ty si z času na čas vyberáš a povolávaš ľudí, aby nám Tvoje slovo predniesli nanovo, a aby nám ukázali cesty Tvojho zmýšľania. A práve taká je Nano Nagle. V dňoch, keď chýba odvaha, dávaš nám túto ženu disponujúcu silou, aby kráčala napred s jasnou víziou. V dňoch, keď sa všetko mení, obdarúvaš nás prorokyňou, ktorej viera neochabuje. Tak, ako svetlo jej pochodne vnieslo nádej do životov, ktoré zbedačila chudoba a útlak, rovnako nech nás ona neochvejne inšpiruje k láskavým skutkom v službe tých, ktorí sa nachádzajú všade navôkol nás.  Amen 


Kto je dieťa?

Nepretržitá prítomnosť zázraku, 
pocit dôvernej nekonečnosti, 
sviežosť a čistota zmyslov, 
schopnosť jednoty, 
závideniahodného stotožnenia 
s tým, čo ho obklopuje. 
Pochopte, prosím, svoje deti! 
Nemáte pred sebou hlupáčikov, 
ktorých jedinou záchranou je čím 
skôr sa vám podobať. 
Máte pred sebou iný svet. 
Nemáte dôvod pohŕdať jeho zmyslovosťou. 

Milan Rúfus